header

Indian city on river bank

Indian city on river bank
City River State
Hyderabad Musi Andhra Pradesh
Guwahati Brahmaputra Assam
Patna Ganges Bihar
New Delhi Yamuna Delhi
Panaji Mandavi Delhi
Ahmedabad Sabarmati Gujarat
Vadodara Vishwamitri Gujarat
Surat Tapti Gujarat
Srinagar Jhelum Jammu & Kashmir
Bangalore Vrishabhavathi Karnataka
Gwalior Chambal Madhya Pradesh
Nasik Godavari Maharashtra
Pune Mula, Mutha Maharashtra
Cuttack Mahanadi Odisha
Ludhiana Satluj Punjab
Chennai Cooum, Adyar Tamil Nadu
Coimbatore Noyyal Tamil Nadu
Erode Kaveri Tamil Nadu
Madurai Vaigai Tamil Nadu
Thiruchirapalli Kaveri Tamil Nadu
Haridwar Ganges Uttarkhand
Agra Yamuna Uttar Pradesh
Allahabad Ganga and Yamuna Confluence Uttar Pradesh
Ayodhya Saryu Uttar Pradesh
Bareilly Ram Ganga Uttar Pradesh
Etawah Yamuna Uttar Pradesh
Fatehgarh Ganges Uttar Pradesh
Badrinath Alaknanda Uttarakhand
Lucknow Gomti Uttar Pradesh
Mathura Yamuna Uttar Pradesh
Kanpur Ganges Uttar Pradesh
Varanasi Ganges Uttar Pradesh
Kolkata Hooghly West BengalEnter Email Address for Newsletter


    Share on facebook    Share on twitter    Share on google +