header

Problems on Numbers

Q11.    1, 4, 27, 16, ?, 36, 343
(a) 33
(b) 77
(c) 111
(d) 125

Q12.  

1 , 3 , 5 , 7 , 9 , ?
2 4 8 16 32

(a) 8/13
(b) 11/25
(c) 11/64
(d) 12/74Q13.  

2 , 4 , 7 , ?, 16
3 7 13 31

(a) 11/21
(b) 12/13
(c) 8/13
(d) 15/17

Q14.    0, 4, 6, 3, 7, 9, 6, ?, 12
(a) 8
(b) 10
(c) 11
(d) 13

Q15.    3, 20, 63, 144, 275, ?
(a) 376
(b) 398
(c) 422
(d) 468

Q16. Find out the worng term :
380, 188, 92, 48, 20, 8, 2
(a) 188
(b) 92
(c) 48
(d) 20

Q17. Find out the worng term :
4, 10, 22, 46, 98, 190
(a) 10
(b) 22
(c) 46
(d) 98

Q18. Find out the worng term :
94, 105, 127, 160, 202, 259, 325
(a) 127
(b) 160
(c) 202
(d) 259

Q19. Find out the worng term :
24, 96, 386, 1536, 6144
(a) 24
(b) 96
(c) 386
(d) 1536

Q20. Find out the worng term :
196, 169, 144, 121, 102
(a) 169
(b) 144
(c) 121
(d) 102


1 2 3 4 5

Enter Email Address for NewsletterShare On

facebook twitter google